Fiscaal partnerschap

Volgens de belastingdienst is je partner ook fiscaal gezien een partner als je 6 maanden een notarieel samenlevingscontract hebt of als je minimaal 5 jaar op hetzelfde adres ingeschreven staat bij de gemeente. Het samenwonen heeft uiteraard ook gevolgen voor de toeslagen omdat toeslagen worden berekend op basis van beider inkomen. Ook de hoogte van de AOW uitkering verandert bij partnerschap. Een alleenstaande ontvangt een uitkering van bruto € 1.458 per maand en een samenwonende van € 993 per maand. Dit betekent dat het gezamenlijke inkomen met zo’n 30% daalt bij partnerschap. Door de partner als erfgenaam te benoemen gaat de partnervrijstelling voor de erfbelasting naar € 723.526 in 2023.

Blog Image