Wettelijke rente

Op 1 juli 2023 is de wettelijke rente verhoogd van 4% naar 6%. Deze rente is gekoppeld aan de rente die wordt vastgesteld door de Europese Centrale Bank (ECB) Het afgelopen half jaar is deze rente meerdere malen verhoogd. De voornaamste redenen was de hoge inflatie tegen te gaan.

De wettelijke rente wordt vaak gehanteerd in incassozaken, bij te late betaling van een faktuur mag de debiteur de wettelijke rente in rekening brengen totdat de faktuur is betaald. Door de hoge rente wordt de faktuur alleen maar duurder naarmate de faktuur onbetaald blijft. Mocht u dus door een Rechter binnen een juridisch geschil in het ongelijk worden gesteld, dan zal de Rechter u ook veroordelen om de faktuur inclusief de wettelijke rente te voldoen. Daar bovenop kan dan ook nog eens de incassokosten en het griffierecht komen waardoor de kosten hoog oplopen.

De belastingdienst brengt ook de wettelijke rente in rekening wanneer u een belastingaanslag te laat betaald. Bij belastingaanslagen vennootschapsbelasting wordt zelfs nog een hogere rente in rekening gebracht dan de wettelijke rente. Indien u namelijk een vennootschapsaanslag te laat betaald mag u rekenen op een rente van maar liefst 8% zolang u die aanslag niet betaald.

U kent het gezegde van de belastingdienst wellicht wel: “Leuker kunnen we het niet maken”.

Op 14 september 2023 heeft de Europese bank besloten de rente opnieuw te verhogen met 0,25% om de inflatie verder te laten dalen. De rente is nu achtereenvolgens voor de 10de keer verhoogd en dat is in de geschiedenis nog nooit gebeurd. Beleggers hopen dan ook dat het de laatste keer is geweest. Analisten verwachten dan ook dat de rente de opvolgende periode zal dalen.


drs. M. Dolmans

Blog Image