Forfaitair rendement spaargeld box 3

Belastingplichtigen met box-3 vermogen moeten er rekening mee houden dat na het doen van de aangifte over 2023 meer belasting moet worden betaald. De spaarrente is in de loop van 2023 flink gestegen en de rente op het overige vermogen zoals aandelen, obligaties en beleggingspanden is vastgelegd op een percentage van 6,17%

  • Spaargeld wordt belast met 0,92%
  • Overig vermogen met 6,17%
  • Voor schulden is een aftrek van 2,46%

Erkende groene beleggingen en groene spaartegoeden zijn in 2023 vrijgesteld tot een bedrag van € 65.072. Voor fiscale partners tot € 130.144. Men moet er goed op letten dat deze op de juiste plek in de aangifte worden vermeld. Naast een vrijstelling van vermogensbelasting ontvangt men van de fiscus een vergoeding van 0,7% korting op de aanslag inkomstenbelasting.

Blog Image