Salderingsregeling voor zonnepanelen blijft

Op 13 februari heeft de Eerste Kamer de wet salderingsregeling, die tussen 2025 en 2031 zou worden afgebouwd, weggestemd. Het voorstel van de Minister werd door veel instanties niet ondersteund. Men vreesde dat het wetsvoorstel in deze vorm een rem op de energietransitie zou zetten. En dit laatste is nou net de bedoeling van het stimuleren voor eigen energie opwekking. Met het wegstemmen van dit voorstel wordt de aanschaf van zonnepanelen wederom een aantrekkelijke zaak. Mede door de sterke daling van de prijs voor zonnepanelen is de terugverdien tijd sterk gedaald.

Blog Image