Belastingplan 2024

Op 19 september 2023, de derde dinsdag van september, worden de belastingplannen 2024 gepresenteerd ondanks dat het kabinet is gevallen.

Een aantal verwachte wijzigen zijn al bekendgemaakt. Bijgevoegd een update van de belangrijkste wijzigingen die nu bekend is:

1. Voor de belasting op vermogen in Box III komt een nieuw stelstel. Het nieuwe stelstel is nodig nu de Hoge Raad het huidige stelsel heeft verworpen. Dit stelsel gericht op een fictief rendement mag de overheid niet meer toepassen omdat het volgens de Hoge Raad in strijd is met de Wet. Hoe het nieuwe stelsel gaat uitzien is nog niet helemaal bekend maar dit zal meer gebaseerd zijn op belastingheffing op het werkelijk rendement op vermogen. Het nieuwe stelsel zal zeker niet eerder worden ingevoerd dan 2027.

2. Vanaf 2024 zal de belastingdienst geen betalingskorting meer aanbieden indien u een voorlopige aanslag ineens betaald i.p.v. betaling in termijnen

3. Het huidige BOX II tarief is 26,9%. Dit tarief wordt toegepast o.a. als u dividend ontvangt uit een vennootschap waar u een aanmerkelijk aandelenbelang in heeft. Vanaf 2024 komen er in Box II 2 schijven. De eerste schijf bedraagt 24,5% en de tweede 31%

4. De zelfstandigenaftrek wordt in 2024 verder afgebouwd. In 2023 bedraagt de aftrek € 5.030,--, in 2024 € 3.750,-- en in 2027 uiteindelijk nog maar € 700,--

5. Het demissionair kabinet is voornemens de huurtoeslag aan te passen. De leeftijdsgrens van 23 jaar gaat naar 21 jaar. Verder worden de maximum huurgrenzen afgeschat en tellen de servicekosten niet meer mee voor de hoogte van de toeslag.


drs. M. Dolmans

Blog Image