Belastingdienst verzamelde massaal en op juridisch omstreden wijze persoonlijke gegevens.

De belastingdienst heeft op grote schaal persoonlijke gegevens van belastingbetalers – waaronder uitingen op sociale media – van internet gehaald, in haar computersystemen opgeslagen en gebruikt bij haar toezicht en fraudebestrijding. Dit gebeurde ondanks interne twijfels over de rechtmatigheid hiervan en over de “herkomst, juistheid en actualiteit” van de opgeslagen data, meldt het NRC.

In navolging van het onrechtmatig en in strijd met de AVG-wetgeving Fraude Signalerings Systeem (FSV) waar de belastingdienst burgers zonder aanleiding en meestal onterecht opnam als fraudeurs die extra gecontroleerd werden blijkt nu opnieuw dat de belastingdienst, een overheidsinstantie die Burgers controleert op de Wet, zelf de wetten in Nederland overtreedt. Er is hier opnieuw sprake van een voorbeeld van een onbetrouwbare overheid die blijft doorgaan met het schaden van het vertrouwen tussen Burgers en overheid.

Volgens het NRC wist de belastingdienst dat met het opslaan van gegevens die burgers op internet hadden gezet juridisch omstreden was. De gegevens werden van 2000 massaal opgeslagen in het RAM systeem. Per burger werden er honderden verschillenden data opgeslagen van internet en Sociale media en werd het systeem ingezet voor profiling, onder ander op nationaliteit, aldus het NRC, waarbij het niet de eerste keer is dat de belastingdienst zich schuldig maakt aan discriminatie, een verbod dat immers in onze Grondwet is opgenomen, laat staan Europese wetgeving.

Vanaf 2016 zouden minstens 2000 ambtenaren toegang tot hert systeem hebben gehad, waaronder ook de Douane en de FIOD. Medewerkers konden zonder enige beveiliging de gegevens eenvoudig downloaden en zonder controle exporteren.

Demissionair staatssecretaris van Rij (belastingzaken) en collega demissionair de Vries (toeslagen) hebben besloten om een extern onderzoek in te stellen naar het gebruik van RAM, en de gevolgen hiervan voor burgers. Ook de mogelijke rol van RAM in het Toeslagenschandaal komt daarbij aan bod, schrijft de NRC.


drs. M. Dolmans

Blog Image