Belangrijke voorstellen van de regering op Prinsjesdag

Op dinsdag 19 september 2023 presenteerde het kabinet het Belastingplan 2024. Prinsjesdag staat gewoonlijk in het teken van nieuwe voorstellen, die voortbouwen op de vooraankondigingen uit de Voorjaarsnota. Maar dit jaar is het misschien anders: het kabinet is demissionair en over luttele weken mag Nederland naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Voorstellen:

  • Focus op koopkracht en (waarschijnlijk) stijgende lonen.
  • Lastenverzwaring mkb’ers en zzp’ers: lagere winstvrijstelling en zelfstandigenaftrek.
  • Lagere winstvrijstelling van mkb’ers.
  • Reiskostenvergoeding omhoog.
  • Extra subsidie voor verduurzaming bedrijven.
  • Van STAP naar SLIM – herverdeling subsidie voor scholing en ontwikkeling.
  • Investeringen in innovatief ondernemerschap.
  • Geen verhoging brandstofaccijnzen 2024.
  • Minimumloon omhoog en kinderopvangtoeslag omhoog.
  • Vanaf 1 oktober geldt belasting voor zware motorrijtuigen.
Welke voorstellen nog door deze (oude) 2e en 1e Kamer worden goedgekeurd zal moeten blijken de komende maanden.

Blog Image