Opbouw pensioenvoorziening (lijfrente) vanaf 1 januari 2023 (aangenomen)

Dit is goed nieuws voor iedereen met een pensioentekort. Vooral zelfstandigen en ondernemers, maar ook particulieren kunnen daar gebruik van maken. De maximale betaalde lijfrente in een jaar is flink verruimd. En men kan daar dit jaar nog gebruik van maken. De extra storting in 2023 is volledig aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting 2023.

  • De jaarruimte is verhoogd naar 30% van het inkomen waarmee u spaart voor uw pensioen. Dat was eerst 13,3%.
  • U kunt tot 10 jaar terug gebruikmaken van de niet-benutte jaarruimte voor aftrek van lijfrentepremies. Dat was eerst 7 jaar.
  • U mag gebruikmaken van de jaarruimte tot het kalenderjaar waarin u 5 jaar ouder bent dan de AOW-gerechtigde leeftijd. Dat was eerst het kalenderjaar waarin u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.
Blog Image