Jubelton

Dat de overheid op zoek is naar nieuwe inkomsten om gaten in de begroting te vullen mag iedereen ondertussen wel duidelijk zijn. Die inkomsten kunnen gevonden worden binnen de Nederlandse belastingwetgeving door bijvoorbeeld het afschaffen van belastingvoordelen.

Een voorbeeld hiervan is het langzaam afschaffen van de z.g.n. “Jubelton” ofwel schenking aan kinderen voor aankoop van een eigen huis. Tot 1 januari 2023 konden ouders crica € 100.000,-- vrij van belasting schenken aan kinderen voor de aankoop van een eigen woning. Veel ouders hebben hier dan ook gebruik van gemaakt.

Vanaf 1 januari 2023 is deze schenkingsvrijstelling verlaagd naar een bedrag van € 28.947,-- en waarschijnlijk raadt u het al, in 2024 wordt de hele vrijstelling afgeschaft.

Als u kind dus voornemens is om een eigen woning te kopen in 2023, 2024 of 2025, dan kan het wellicht interessant zijn om nog dit jaar (2023) een schenking te doen en gebruik te maken van de vrijstelling.

Let op, de belastingvrije schenking moet in 2023 worden gedaan, waarna de eigen woning uiterlijk gekocht moet zijn op 31 december 2025. Doet men de schenking te laat, bijvoorbeeld in 2024 dan geldt er slechts nog een vrijstelling van € 2.400,--.

Wat veel mensen niet weten is dat dat deze mogelijkheid niet alleen geldt voor schenkingen van ouders aan kinderen. Opa’s en oma’s kunnen ook een schenking doen aan hun kleinkind om een eigen woning te kopen. De vrijstelling is dus dan ook van toepassing


drs. M. Dolmans

Blog Image