Administratie

Opstellen van uw jaarrekening

De jaarrekening is een financieel verslag van het afgelopen boekjaar dat uw bedrijf verplicht moet opstellen. De jaarrekening bevat de volgende onderdelen. De Balans geeft inzicht in alle activa (bezittingen) en passiva (schulden) van uw bedrijf. De Winst- & verliesrekening geeft inzicht in de opbrengsten en de kosten van uw bedrijf.

Er bestaan twee soorten jaarrekeningen, de commerciële jaarrekening of bedrijfseconomische jaarrekening en de fiscale jaarrekening welke nodig is voor het opstellen van uw belastingaangifte naar de belastingdienst.

DuweLL kan jaarlijks, na het einde van het boekjaar, de jaarrekening voor uw bedrijf opstellen met inachtneming van de relevant (fiscale) wetgeving. Na het opstellen van de jaarrekening wordt een samenstellingsverklaring afgegeven.

Heeft u interesse in deze dienst, neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Stel uw vraag

email


Verwerken van uw administratie in de software van Exact

Als ondernemer steekt u het liefste zoveel mogelijk tijd in uw onderneming. Een belangrijk onderdeel van uw ondernemingsactiviteiten is het verplicht bijhouden van een deugdelijke administratie. Deze verplichting is opgenomen In artikel 52 van de Algemene Wet Rijksbelastingen (AWR). Daarnaast staat in dit artikel ook dat u de administratiebescheiden dient te bewaren, meestal 7 jaar. In de rechtspraak is bepaald dat de administratie een ruim begrip is. Alles wat te maken heeft met uw onderneming valt onder de administratie. Daarbij gaat het dus niet alleen om de inkoop- en verkoopfacturen, bankafschriften en de kasadministratie. Met de administratie wordt ook bedoeld een agenda, een uitgebrachte offerte (ook al is deze niet uitgevoerd), kladaantekeningen, financiële aantekeningen en de digitale administratie (balans- en winst & verliesrekening).

Een financiële administratie is essentieel van belang. Zij geeft niet alleen inzicht in de waarde van uw onderneming, maar is ook nodig om de belastingschuld te berekenen. De belastingdienst heeft in de invorderingswet immers verregaande mogelijkheden om na het einde van het boekjaar naheffingsaanslagen op te leggen. Zo kan de belastingdienst nog jaren terugkomen op een afgesloten boekjaar. Als ondernemer loopt u grote risico’s als uw financiële administratie niet compleet is of als deze niet voldoet aan de geldende fiscale regels.

DuweLL kan de financiële administratie periodiek voor uw verzorgen en deze verwerken met in achtneming van alle fiscale wetregels. DuweLL verwerkt periodiek, meestal per kwartaal of per maand, uw (papieren) administratie digitaal in een toonaangevend Cloud business softwarepakket genaamd Exact.

Heeft u interesse in deze dienst, neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Stel uw vraag

email