Fiscale Diensten

Periodiek verzorgen van de aangifte omzetbelasting

Indien uw bedrijf goederen verkoopt of diensten levert dan kan het zijn dat over deze goederen of diensten omzetbelasting moet worden berekend welke u moet afdragen aan de belastingdienst. De berekende omzetbelasting die uw bedrijf moet betalen op inkoopkosten kunt u verrekenen of in sommige gevallen vergoed krijgen van de belastingdienst. De omzetbelasting ofwel de BTW (belasting over toegevoegde waarde) is een complexe wetgeving die op EU-niveau globaal is geharmoniseerd. De BTW kent meerdere tarieven, namelijk 21%, 9%, 0% of zelfs geen tarief zoals BTW-verlegd. In uw bedrijf kunnen tegelijkertijd meerdere tarieven een rol spelen. Daarnaast kan het voorkomen dat uw bedrijf binnen of buiten de EU transacties uitvoert ofwel de zogenoemde intracommunautaire transacties. Alhoewel de regelgeving op EU-niveau is geharmoniseerd kunnen de btw-tarieven in andere landen verschillen. De Wet op de omzetbelasting kent vele uitzonderingen en kan complex zijn.

Als uw bedrijf omzetbelasting verschuldigd is dient u periodiek (meestal per kwartaal of per maand) een aangifte omzetbelasting in te dienen bij de belastingdienst. Als uw bedrijf de aangifte omzetbelasting bewust of onbewust op onjuiste wijze berekend of niet tijdig doet, pleegt u feitelijk een strafbaar feit. Dit strafbaar feit kan verregaande gevolgen hebben, van het opleggen van een boete tot zelfs strafbare vervolging. Tot dit laatste zal de belastingdienst niet snel overgaan maar de Wet biedt haar die mogelijkheid wel.

DuweLL kan deze risico’s voor uw bedrijf uit handen nemen door periodiek de aangifte omzetbelasting te berekenen in overstemming met de regels volgens de Wet op de omzetbelasting en de aangifte tijdig op te stellen en in te dienen bij de belastingdienst.

Heeft u interesse in deze dienst, neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Stel uw vraag

email


Opstellen van uw belastingaangifte(n)

Eenmaal per jaar verplicht de belastingdienst u om een belastingaangifte op te stellen van uw bedrijf al dan niet gecombineerd met uw privéaangifte. Afhankelijk van de juridische entiteit waarin uw onderneming wordt gedreven, bijvoorbeeld een eenmanszaak, vennootschap onder firma of een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid dient er een aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting te worden opgesteld.

DuweLL is bekend met de fiscale wetregels die gelden voor het opstellen van deze aangiften en welke wetregels ieder jaar wijzigen. DuweLL kan de aangiften voor u opstellen en bij akkoord jaarlijks indienen bij de belastingdienst.

Heeft u interesse in deze dienst, neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Stel uw vraag

email


Begeleiding bij schenkbelasting, erfbelasting, dividendaangiften

Schenkingen in geld of natura kunnen in sommige gevallen belast zijn met schenkbelasting. In dat geval dient u een aangifte schenkbelasting in te dienen bij de belastingdienst en betaalt u schenkbelasting. Bij overlijden kan er sprake zijn van erfbelasting alsmede het doen van een aangifte erfbelasting. Stelt een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk dividenden ter beschikking aan haar aandeelhouders dan dient er verplicht een aangifte dividendbelasting te worden opgesteld. In sommige gevallen moet er dividendbelasting worden betaald aan de belastingdienst.

DuweLL kan u adviseren en begeleiden bij het opstellen van de aangifte

Heeft u interesse in deze dienst, neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Stel uw vraag

email