Salaris

Loon- of salarisadministratie

Binnen uw bedrijf kunnen personeelsleden in dienst zijn. Deze personeelsleden ontvangen maandelijks een loon of salaris voor de werkzaamheden die zij in uw bedrijf verrichten. Daarnaast dient maandelijks de loonbelasting te worden berekend en dient de loonaangifte bij de belastingdienst met in achtneming van de wetregels op de Wet op de loonbelasting te worden ingediend. De salarisadministratie is een verplicht onderdeel van uw bedrijf. Bij een controle van de belastingdienst wordt de salarisadministratie grondig bekeken. Indien de salarisadministratie niet op juiste wijze wordt gevoerd, zullen hoge boetes volgen. Naast de belastingdienst kunnen er ook (onverwacht) controles worden uitgevoerd door de arbeidsinspectie en/of de vreemdelinge politie. Deze controles worden vaak in samenhang uitgevoerd met de politie en de belastingdienst.

Binnen de salarisadministratie kan uw bedrijf te maken krijgen met complexe wetgeving op het gebied van internationale verzekeringsplicht of de vele CAO’s

Kortom, het voeren van een salarisadministratie alsmede het op juiste wijze toepassen van de wetregels binnen de Wet op de Loonbelasting is een van de meest uitdagende aspecten van uw bedrijf. Wetregels zijn voortdurend onderhevig aan wijzigingen en er komt veel bij kijken waarbij vaak specialistisch kennis nodig is.

DuweLL is gespecialiseerd om de salarisadministratie voor uw bedrijf te voeren. Binnen de salarisadministratie kunnen veel afwijkende situaties zich voordoen waar DuweLL in kan adviseren en begeleiden.

Heeft u interesse in deze dienst, neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Stel uw vraag

email