Juridische Diensten

Begeleiding bij een bezwaar- c.q. beroepsprocedure

Een overheidsorgaan, denk bijvoorbeeld aan de belastingdienst, Gemeente, UWV, SVB of een ander overheidsorgaan kan een beslissing nemen en u of uw bedrijf verplichten deze beslissing na te komen . Zo kan bijvoorbeeld de belastingdienst of de gemeente een belastingaanslag opleggen die u of uw bedrijf moet betalen. Als u het niet eens met deze opgelegde aanslag, dan kunt u op grond van de algemene wet bestuursrecht (AWB) bezwaar aantekenen en motiveren waarom u het niet eens bent met de genomen beslissing. Mocht het overheidsorgaan vervolgens uw bezwaren afwijzen dan kunt u de bezwaren voorleggen aan een onafhankelijke bevoegde rechter die over het geschil gaat oordelen en een voor partijen bindend vonnis zal opleggen.

DuweLL kan u begeleiden en heeft veel ervaring in het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures. DuweLL kan het bezwaarschrift of het beroepschrift voor u opstellen en uw begeleiden bij uw verweer bij een inspecteur of een rechter.Incassotraject t/m € 25.000,-- (o.a. opstellen dagvaarding kantonrecht)

In uw bedrijf kunt u te maken krijgen met klanten die niet betalen voor uw goederen of diensten. Het niet betalen van klanten kan gelegen zijn in ontevredenheid over het geleverde goed of dienst of door financiële problemen bij de afnemer. Het komt ook regelmatig voor dat klanten niet willen betalen wegens onwil. Een incassotraject kan er eventueel voor zorgen dat uw klant wel overgaat tot betalen wegens verhoging van de vordering met incassokosten en de wettelijke handelsrente. Mocht een incassotraject uiteindelijk niet baten dan is een procedure bij de kantonrechter de enige uitweg om de vordering alsnog te kunnen incasseren. De rechter neemt dat een bindende beslissing in een uitspraak of vonnis welke vonnis daarna door een deurwaarder ten uitvoer kan worden gelegd.

DuweLL kan u begeleiden in een incassotraject of een procedure bij de kantonrechter welke rechter vorderingen behandeld tot maximaal € 25.000,--. Heeft u een onbetaalde vordering van hoger dan € 25.000,-- dan heeft u een advocaat nodig welke kosten aanzienlijk hoger zijn.

Heeft u interesse in deze dienst, neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Stel uw vraag

email