Afschrijven op bedrijfspanden

U mag afschrijven tót de bodemwaarde van het pand.
De toepassing van de jaarlijkse afschrijving op het pand is alleen mogelijk als:

  • de boekwaarde van het pand hoger is dan de bodemwaarde
  • de jaarlijkse afschrijving over uw pand niet groter is dan het verschil tussen de boekwaarde en bodemwaarde

U mag niet meer afschrijven als de bodemwaarde van het pand is bereikt. Het begrip bodemwaarde is een fiscaal begrip. Het heeft niets te maken met de waarde van de grond. Het is ook niet hetzelfde als de restwaarde.

De bodemwaarde van een pand is gelijk aan de WOZ-waarde. Dit geldt al voor de vennootschapsbelasting en vanaf 2024 ook voor de inkomstenbelasting.

Bodemwaarde inkomstenbelasting (tot en met 2023)Voor ondernemers in de Inkomstenbelasting gold tot en met 2023: voor gebouwen die u verhuurt (gebouw ter belegging) is de WOZ-waarde de bodemwaarde. Voor gebouwen in eigen gebruik is de bodemwaarde 50% van de WOZ-waarde.

Vanaf 2024 is de bodemwaarde voor alle gebouwen gelijk aan de WOZ-waarde. Maar hebt u vóór 1 januari 2024 een gebouw in eigen gebruik genomen? En hebt u nog geen 3 jaar afgeschreven? Dan mag u tot 3 jaar na het in gebruik nemen van het gebouw nog rekening houden met 50% van de WOZ-waarde als bodemwaarde.

Blog Image