Belastingaftrek vrijwilligerswerk

De belastingvrije vergoeding voor vrijwilligerswerk is dit jaar verhoogd naar € 2.100. Maakt men er geen gebruik van, dan mag men deze aftrekken als gift. Dat kan nog tot vijf jaar terug. Door een herziene aangifte in te dienen. Het moet dan wel gaan om een gift aan een Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI). Ook moet de instelling een verklaring afgeven waarin staat dat men vrijwilligers werk heeft gedaan en van recht op vergoeding afziet.

Blog Image