De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan over het box 3-inkomen

Op 6 juni 2024 heeft de Hoge Raad (HR) meerdere uitspraken gedaan over de manier waarop nu het inkomen uit vermogen (box 3) wordt berekend. Volgens de uitspraak is de berekening in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Volgens de uitspraak mag de fiscus alleen het werkelijk rendement op uw vermogen belasten, als dit lager is dan het fictief rendement.

Ook de huidige rekenmethode box 3 is in strijd met het discriminatieverbod en het eigendomsrecht

Er is een nieuwe rekenmethode van het box 3-inkomen ontwikkeld (de Herstelwet en de Overbrugginswetgeving) na de uitspraak van de Hoge Raad in 2021. Toen oordeelde de HR dat de oude methode in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Nu oordeelt de Hoge Raad dat ook de nieuwe methode in strijd is met het discriminatieverbod en het eigendomsrecht.

Het ministerie bestudeert de uitspraak van de Hoge Raad.
Het ministerie van Financiën bestudeert nu de uitspraak. Na een politieke beslissing hoort de fiscus hoe ze het box 3-inkomen op een juiste manier kunnen berekenen. Dit proces kan enige tijd duren, men vraagt daarvoor om uw geduld.

U hoeft voorlopig niets te doen
Als bekend is hoe het box 3-inkomen moet worden berekent en dit gevolgen heeft voor uw box 3-inkomen over 2023 of eerdere jaren, krijgt u later dit jaar een brief van de fiscus. De belastingdienst geeft aan dit u in tussentijd niets hoeft te doen.

Wij adviseren belastingplichtigen met vermogen in aandelen en verhuurd onroerend goed om, na ontvangst van de definitieve aanslag 2023, bezwaar aan te tekenen tegen deze aanslag.

Blog Image