De meest voorkomende clausules in een testament

Ontervingsclausule

De erflater kan iemand onterven voor de nalatenschap. Je kunt je kind onterven voor de nalatenschap al blijft een kind altijd recht hebben op zijn legitieme portie. De legitieme portie voor een kind bedraagt 50% van de waarde van een kind dat niet onterfd is.

Uitsluitingsclausule

Met de uitsluitingsclausule kun je de partner van je gehuwde kind uitsluiten voor de verkregen nalatenschap. Als je kind in gemeenschap van goederen is getrouwd dan is in principe het vermogen gezamenlijk. Als jij wilt dat de partner na de scheiding geen aanspraak kan maken op het deel van de nalatenschap moet de erflater deze clausule in zijn testament opnemen.

Niet-opeisbaarheidsclausule

Deze clausule is bedoeld opdat de langlevende partner van de overledene zonder zorgen kan blijven wonen waar ze nu woont. Zodra de kinderen hun legitieme portie opeisen moet de langstlevende partner dit betalen. Meestal is er niet genoeg geld op de bank en moet het huis verkocht worden.

Plaatsvervullingsclausule

Volgens de wet zal, als de erfgenaam is overleden, diens kinderen zijn of haar plaats innemen. De plaatsvervullingsclausule maakt het mogelijk om diegene die de plaats zou innemen (plaatsvervulling) uit te sluiten. Dit kan alleen als dit opgenomen is in het testament.

Inbrengclausule

De erflater kan door middel van de inbrengclausule zijn erfgenamen vrijstellen van eerder gegeven schenkingen. Door middel van deze clausule zullen eerder gegeven schenkingen door de toen nog levende erflater buiten de nalatenschap vallen.

Clausule tot executeursbenoeming

Om ruzie te voorkomen tijdens het verdelen van de nalatenschap kan je ervoor kiezen om deze clausule op te nemen in je testament. Je wijst een executeur aan die het verloop van het testament regelt. De executeur moet deze benoeming wel eerst aanvaarden.

Bewind voering clausule

Als er erfgenamen zijn die (nog) niet goed kunnen omgaan met geld (minderjarige, verslaafde of mensen met een bepaalde ziekte) kan je ervoor kiezen om een bewindvoerder aan te stellen. Deze zal het ontvangen vermogen beheren voor de erfgenaam. Je kunt zelfs een termijn stellen hoelang de bewindvoerder de beheerder is van het geld. Als iemand zijn vermogen ergens voor wil gebruiken moet diegene eerst toestemming vragen aan de bewindvoerder.

Voogdijclausule

Als de ouders van een minderjarig kind komen te overlijden dan zal er op zoek worden gegaan naar een voogd. Ouders, die hier van te voren al over hebben nagedacht hebben veelal een testament opgemaakt met een voogdij clausule. In deze clausule geven zij de aan wie zij graag als voogd of voogden benoemd willen zien. Als dit ontbreekt wordt er met de familie overlegd en aan de kinderen gevraagd bij wie ze terecht kunnen.

Legaat

Is een bepaling waarmee men een geldbedrag of een product nalaat aan een bepaald persoon of goed doel.

Opvullegaat

Verlaagt het erfdeel van de kinderen om zo optimaal gebruik te maken van de vrijstellingen en erfbelasting te besparen.

Tweetrapsmaking

Bij een standaard testament erft je kind dus een vordering. Over de waarde van deze vordering betaalt je kind erfbelasting. De langstlevende is verplicht om deze belasting voor te schieten. Voor sommige stellen is dat een groot probleem. Want stel dat je vermogen vast zit in het huis. Waar haal je dan het geld vandaan om de belasting betalen? Met een tweetrapstestament heb je dit probleem niet. Want daarmee erft de langstlevende ook alles, maar dan zonder een schuld aan de kinderen. Je kind erft bij het eerste overlijden dus geen vordering. En daarom betaal je daarover ook geen erfbelasting. Dat hoeft pas wanneer de laatste van beiden overlijdt. Laat u adviseren door een deskundige. Deze clausule is niet altijd voordelig.

Blog Image