Hoe is het Box 3-inkomen op mijn voorlopige aanslag 2024 berekend?

Er is veel te doen over box 3 vanwege het nieuwe belastingstelsel dat wordt ingevoerd vanaf 2027. Maar vanaf 1 januari 2024 staan er ook al wijzigingen op de planning. Het belastingtarief wordt versneld verhoogd en het heffingsvrije vermogen wordt niet geïndexeerd. Heffingsvrij vermogen blijft € 57.000. Het heffingsvrije vermogen - het deel van je vermogen waar je geen belasting over betaalt - is voor 2024 vastgesteld op € 57.000. Voor fiscale partners is het bedrag samen € 114.000.
Dat is hetzelfde bedrag als in 2023.
Het box 3-inkomen in de voorlopige aanslag 2024 is berekend volgens de nieuwe wetgeving. Daarbij gaat men uit van de werkelijke verdeling van het vermogen. Bij de berekening gebruikt men fictieve rendementspercentages die dicht bij de werkelijke rendementspercentages liggen. Kijk welke percentages dit zijn en hoe de berekening werkt.

Rendementspercentages 2024

In de voorlopige aanslag 2024 gebruikt men deze fictieve rendementspercentages die dicht bij het werkelijke rendement van uw box 3-inkomen liggen. Daarom gebruikt men voor uw bezittingen 2 verschillende percentages: 1 voor uw banktegoeden, en een ander voor uw beleggingen en andere bezittingen. Voor uw schulden gebruikt men een 3e percentage.

Dit zijn de rendementspercentages voor 2024:

Type20242023
Banktegoeden1,03%0,36%
Beleggingen en andere bezittingen6,04%6,17%
Schulden2,47%2,57%

Het percentage voor beleggingen en andere bezittingen staat al vast. De percentages voor banktegoeden en schulden zijn nog voorlopig. Begin 2025 stelt men die percentages vast. De vastgestelde percentages gebruikt men bij de definitieve aanslag.

De som van deze berekening is het belastbaar vermogensinkomen en daarover wordt de komende jaren 36% belasting geheven. Voor belastingplichtige met beleggingen in verhuurde woningen en/of in effecten moeten vanaf belastingjaar 2023 rekening houden met fikse belasting verhogingen.

Blog Image