Hoge Raad en Box 3

Er lopen nog diverse procedures over de belastingheffing in box 3. In augustus wordt een uitspraak van de Hoge Raad verwacht die ook relevant is voor het belastingjaar 2023. De zaak gaat over het hoge forfaitaire rendement over overig vermogen. (6,17% in 2023) Vooral beleggers met aandelen en beleggingen in onroerend goed moeten rekenen op hoge aanslagen inkomstenbelasting in 2023.

Blog Image