Financiële planning & bedrijfsadvies

Opstellen financiële vermogensopstelling

Bij een financieel plan wordt een opstelling gemaakt van uw huidige inkomen en vermogen. Vervolgens wordt er een schatting gemaakt hoe uw inkomens- en vermogensbestanddelen zich ontwikkelen over een langere periode van bijvoorbeeld meerdere jaren.

Aan een financieel plan voor meerdere jaren kunnen meerdere vraagstukken en wens situaties voor de toekomst worden gekoppeld. Uitgaande van het toewerken naar een bepaalde wens situatie voor de toekomst kan een financieel plan worden gemaakt voor de komende jaren om deze wens situaties te realiseren.

Voorbeelden zijn:


  • Kan ik eerder stoppen met werken?
  • Bedrijfsopvolging naar kinderen of verkoop aan derden
  • Oudedagsplanning, gewenst inkomen vanaf gepensioneerde leeftijd
  • Schenkingsplan om zo fiscaalvriendelijk vermogen te schenken aan kinderen of kleinkinderen
  • financiële en fiscale aspecten bij echtscheiding

Berekeningen lijfrenten/ pensioenen in eigen beheer

Het kan zijn dat in het verleden een pensioen is opgebouwd binnen een eigen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan u zelf aandeelhouder bent. Bij uw pensioengerechtigde leeftijd heeft de vennootschap dan de verplichting periodiek een pensioen uit te keren. Vanaf 1 juli 2017 is het echter niet meer mogelijk om pensioen in een eigen vennootschap op te bouwen.

Daarnaast kan het voorkomen dat er binnen een eigen vennootschap een pensioen is opgebouwd in de vorm van een lijfrente ofwel een “stamrecht BV”. Deze lijfrente kan ontstaan zijn door inbreng van een in het verleden ontvangen ontslagvergoeding of bij omzetting van een eenmanszaak of vennootschap onder firma naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Dit laatste wordt in het fiscale jargon ook wel aangeduid als de fiscale stakingsfaciliteiten waaronder de stakingslijfrente.

Bent u in het bezit van een dergelijke vennootschap dan kan DuweLL u begeleiden en adviseren met betrekking tot de fiscale aspecten. DuweLL beschikt bijvoorbeeld over software om de jaarlijkse fiscale waarde te berekeningen voor het opstellen van de (fiscale) jaarrekening van de vennootschap.

Heeft u interesse in deze dienst, neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Stel uw vraag

email


Begeleiding bij financierings- c.q. hypotheekaanvragen

Bij het starten of uitbreiden van een onderneming kan het zijn dat u een financiering nodig heeft van de bank. Naast financieringen voor uw bedrijf kan het ook voorkomen dat u een hypotheek nodig heeft voor de aankoop van een bedrijfspand of een privéwoning.

Bij alle aanvragen van financieringen c.q. hypotheken zal de bank uitvoerige documentatie vragen van uw financiële inkomens- en vermogensbestanddelen van u en uw bedrijf. In hoeverre een bank bereid is om een financiering of hypotheek te verstrekken is niet alleen afhankelijk van uw financiële inkomens- en vermogenspositie maar daarnaast wil zij ook inzicht verkrijgen in de toekomstige groeimogelijkheden van u bedrijf. Dat betekent dat toekomstige financiële prognoses of een uitgebreid ondernemersplan moeten worden opgesteld om de bank een indicatie te geven over de toekomstige mogelijkheden van uw bedrijf.

DuweLL kan u begeleiden in het opstellen van een toekomstige financiële prognose of een ondernemersplan bij de aanvraag van een financiering of hypotheek bij de bank.

Heeft u interesse in deze dienst, neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Stel uw vraag

email


Begeleiding bij inbreng eenmanszaak c.q. VOF in een besloten vennootschap (BV-structuur)

Bij het starten of uitbreiden van een onderneming kan DuweLL u adviseren bij de mogelijke juridische structuren waarin u de onderneming kunt drijven. Met juridische structuren wordt bedoeld dat een onderneming gedreven kan worden in bijvoorbeeld een eenmanszaak, een vennootschap onder firma of een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. DuweLL kan u per gewenste situatie de (fiscale) voor- en nadelen beschrijven van een juridische structuur en uw begeleiden bij de oprichting ervan.

Daarnaast kan DuweLL u begeleiden bij de omzetting van een juridische structuur, bijvoorbeeld uw eenmanszaak of vennootschap onder firma fiscaal vriendelijk inbrengen in een nieuwe besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid volgens de fiscale ruisende of de geruisloze variant alsmede uitbreiding van uw besloten vennootschappen middels holdingstructuren.

Heeft u interesse in deze dienst, neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Stel uw vraag

email