10 belastingtips om in 2024 te besparen

Meer giften aftrekken

Ben je trouw aan een goed doel? Dan kun je veel belasting besparen als je de gift voor minimaal 5 jaar vastlegt. Blijf je liever flexibel in je giften? Dan kan het belastingvoordeel opleveren om het ene jaar veel en het volgende jaar niets te schenken. Maar ook het schenken aan een cultureel doel levert je meer voordeel op.

Pensioensparen via lijfrente of banksparen

Als je de afgelopen 10 jaar geen of weinig pensioen opbouwde bij je werkgever, kun je fiscaal aantrekkelijk sparen voor je pensioen. Bekijk of je jaarruimte of reserveringsruimte hebt met deze rekenhulp van de Belastingdienst. Je kunt dan in je aangifte inkomstenbelasting betaalde premies aftrekken en betaalt daardoor minder belasting.

Doe aangifte over oude jaren

Tot 31 december 2024 kun je nog aangifte doen over het jaar 2018. Daarna niet meer. We merken dat veel mensen ten onrechte bang zijn belasting te moeten (bij)betalen als ze aangifte inkomstenbelasting doen. Als ze geen brief krijgen waarin staat dat ze verplicht zijn aangifte te doen, laten ze dat zitten. Soms wordt het ook simpelweg vergeten of als te veel moeite gezien. Honderdduizenden mensen laten hierdoor een belastingteruggave schieten.

Belastingvrij schenken aan (klein)kind

Door te schenken aan je (klein)kind bespaar je vooral erfbelasting in de toekomst. Je mag in 2024 aan elk van je kinderen €6633 belastingvrij schenken. Eén keer in hun leven mag dat zelfs € 31.813 zijn. Dat blijft belastingvrij, waar ze het ook aan besteden. Eén van de voorwaarden is dat je kind (of diens partner) tussen de 18 en 40 jaar oud is. Een grootouder mag in 2024 per kleinkind maximaal €2658 belastingvrij schenken. De leeftijd van het kleinkind maakt niet uit.

Vermogen verminderen voor toeslagen of eigen bijdrage zorginstelling

Als je je vermogen in 2024 vermindert, kun je daarmee soms je recht op toeslagen voor volgend jaar veiligstellen. Je krijgt namelijk geen huurtoeslag, zorgtoeslag en/of kind gebonden budget als je te veel vermogen hebt.

Wlz-bijdrage verminderen

Ook de eigen Wlz-bijdrage bij opname in een verpleeghuis is afhankelijk van je vermogen. Het gaat steeds om je vermogen op 1 januari, bijvoorbeeld van 2024. Je hebt dus nog tot het einde van het jaar om je vermogen te verlagen. Dit kun je doen door te schenken. Als je nog een koophuis met hypotheek hebt, is het meestal slim om af te lossen.

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stelt de eigen bijdrage voor de Wlz vast op basis van je vermogen op 1 januari (ruim) 2 jaar geleden. Een vermindering van je vermogen in 2024 heeft dus pas effect op je eigen bijdrage in het jaar 2027. Tenzij je voor die tijd zelf vraagt om vermindering van de eigen bijdrage.

Los kleine schulden af

Met de huidige belasting-berekening over je vermogen, levert het aflossen van schulden nog maar weinig belastingvoordeel op. Toch is deze tip nog wel interessant door de meestal aanzienlijke rentebesparing die de aflossing oplevert. En bovendien mag je de betaalde rente niet aftrekken als het geen eigen woning- of ondernemingsschuld is. Voordat je je schulden in mindering kunt brengen op je vermogen in box 3 moet je eerst de drempel toepassen. Dat betekent dat je schulden pas kunt opvoeren als ze meer bedragen dan € 3700 (of € 7400 bij partners in 2024). Is je schuld lager, dan kun je deze niet opvoeren in box 3. Maar door af te lossen, verminder je wel het saldo op je bankrekening en dus je vermogen in box 3.

Ga groen beleggen of groen sparen

Heb je meer vermogen dan € 57.000 (of als stel € 114.000)? Overweeg dan of je (een deel van) je geld groen en duurzaam wil beleggen of sparen. Je komt dan in aanmerking voor belastingvoordeel.

Op 1 januari 2025 mag je naar verwachting per persoon maximaal € 30.000 (2024: €71.250) aan groene beleggings- of spaarproducten hebben zonder daar belasting over te betalen. Bovendien krijg je ook nog 0,7% heffingskorting over het totale ‘duurzame’ kapitaal tot €30.000 (2024: € 71.250). Dat is leuk voor je portemonnee en voor het milieu. Let op: het vrijgestelde vermogen voor groen beleggen en sparen telt wél mee bij het berekenen van de vermogenstoets voor toeslagen. Het gaat daarbij om huurtoeslag, zorgtoeslag en kind gebonden budget. Groen beleggen biedt dus geen mogelijkheid om die toeslagen veilig te stellen.

Vraag toeslagen aan

Veel mensen vragen onterecht geen toeslag aan. Zonde, want je hebt wel recht op dit geld. Na alle media-aandacht rondom de toeslagen is het begrijpelijk dat aanvragen spannend is.

Geef veranderingen altijd door

Als je wijzigingen vergeet door te geven, dan berekent de Dienst Toeslagen de toeslag verkeerd. Hierdoor moet je soms achteraf terug betalen. Of je ontvangt de hogere toeslag pas veel later.

Blog Image